mandag 26. november 2007

Erik på sporet

Som nevnt tidligere har jeg et lite annerledes oppdrag å utføre. Det handler om en 7 år gammel gutt som kom til Norge i 1983 fra India. Han har ikke hatt noe kontakt med sine røtter i India. Vi aner ikke om hans biologiske mor fortsatt lever. Selv ønsker han å treffe slektninger og sine i India, men han vet ikke hvordan han skal begynne. Saken er nemlig komplisert og det er få opplysninger. De hadde til og med vurdert TV-programmet "Tore på sporet" men så langt kom de aldri. Her er de opplysningene vi har:

Navn: Norsk navn kjent, indisk navn også kjent, men noe usikkert da han fikk navnet på barnehjemmet.

Mor: ukjent utseende og navn, men jobbet på barnehjemmet en periode.

Slektninger: En halvsøster

Informasjon: Et bilde av barna på barnehjemmet og de som jobbet der. (usikkert om mora er på bildet). Flere bilder av gutten på 7 år har jeg også med meg.

Barnehjem i India: Navn kjent (nå nedlagt).

Adressen itl barnehjemmet: Kjent, men barnehjemmet er altså nedlagt.

Ansvarlig for barnehjemmet Pastor Isaiah, men han er nå død.

Indisk advokat: Har navnet, men ukjent om han lever. Ingen kontakt.

Norske kontaktpersoner som ordnet adopsjonen: Døde og organsisasjonen deres finnes ikke mer.

Årsak: Gutten (nå 30år) tok kontakt med meg i juli da han så jeg hadde bilder fra Madras på nettet. Senere viste det seg at jeg hadde jobbet sammen med hans norske søster i mange år. Pussig sammentreff.

Dermed var det bare en masse løse tråder å holde seg til. Men som kjent i India og ikke minst Tamil Nadu så er det utrolig hva man kan finne ut og det på kort tid. Jeg startet derfor i kveld med å spørre Pastor Nelson i Tambaram. Pastor Nelson fortalte at de hadde et nettverk med 2000 pastorer i Chennai (Madras). Dermed var det ikke mange telefonene han gjorde før han fikk tak i pinsepastoren i Madipakkam. Han fortalte at Pastor Isaiah som drev barnehjemmet døde i 1994 og at barna der ble overflyttet til et annet barnehjem i en bydel ca. 3km fra Tambaram hvor vi var i kveld. Den nå døde pastor Isaiah hadde en sønn som overtok arbeidet etter faren og denne sønnen holder altså til i nabobyen. Stort lenger kom vi ikke i kveld. Men pastor Nelson lovet å jobbe videre med saken. Vi venter dermed i spenning på hva sønnen til Pastor Isaiah har å forteller. Vil det dukke opp nye tråder? Følg med!

Ingen kommentarer: